Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !

लाईव्ह मराठी संहिता , संगिता पवार प्रतिनिधी : Employee News :  महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन सोबत सेवानिवृत्तीची वय वाढविण्याबाबत अभ्यास समितीस तज्ञांकडून सल्ला देण्यात आला आहे . यानुसार सेवानिवृत्तीचे वय हे 65 वर्षे करणेबाबत तज्ञांकडून मत मांडण्यात आले आहेत . महाराष्ट्र राज्‍य … Read more

Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !

लाईव्ह मराठी संहिता , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्‍य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दि.04 मे 2023 रोजी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये पहिला शासन निर्णय म्हणजे सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत तर दुसरा शासन निर्णय हा सातवा वेतन आयोग थकबाकी लागु करणे संदर्भातील आहे . राज्य शासन सेवेतील तबलजी व स्वतंत्र … Read more

वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !

लाईव्ह मराठी संहिता , राहुल क्षिरसागर प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन बाबीकरीता सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे मार्च 2023 चे वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता , व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत राज्य शासनांच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.21.04.2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.11 एप्रिल 2023 !

राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन मागणीकरीता दि.14 मार्च 2023 ते दि.30 मार्च 2023 या कालावधीत राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले होते , अशा शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत , दि.11 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झाालेला आहे . दिनांक 14 मार्च 2023 ते दि.20 मार्च 2023 या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 4% वाढीव महागाई भत्ता देणेबाबत आत्ताची मंत्रालयीन महत्वपुर्ण अपडेट ! जाणुन घ्या सविस्तर !

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2023 पासून आणखीण चार टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागु करण्यात आलेला आहे , सदरची डी.ए वाढ माहे मार्च महिन्यांपासून प्रत्यक्ष वाढ करणेबाबत केंद्राने महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे . केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव डी.ए अदा करणेबाबत विविध कर्मचारी संघटनांकडून पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे .यामुळे राज्य शासनाच्या वित्त विभागांकडून डी.ए वाढीबाबतचा … Read more

संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या रजेसंदर्भात , सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करणेबाबत पत्रक ! ‍दि.31 मार्च 2023

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या बाबत दि.14 मार्च 2023 ते दि.20 मार्च 2023 या दरम्यानच्या संप काळातील कर्मचाऱ्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी , खाती शिल्लक असलेल्या देय / अनुज्ञेय रजा मंजुर करुन नियमित करण्याबाबत , सुधारित शासन निर्णय पारित करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य रापपत्रित अधिकारी महासंघाकडून दि.31 मार्च 2023 रोजी राज्याचे मुख्य सचिव यांना पत्र सादर केले आहे . … Read more

Breaking News : राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याची कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये तब्बल दील लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत . यामध्ये अनेक कर्मचारी सुमारे 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत , तर काही कर्मचारी 10 वर्षांपासून कार्यरत आहेत . तरी देखिल या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम करण्यात आलेल्या नाहीत , बऱ्यांच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला . कंत्राटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन / सुविधा दिल्या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे मार्च महिन्यांच्या वेतनाबाबत आत्ताची मोठी अपडेट ! जाणून घ्या सविस्तर बातमी !

राज्य कर्मचाऱ्यांनी दि.14 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीमध्ये जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता बेमुद संप पुकारले होते .सदरचा संप राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देणेबाबत उचित निर्णय घेण्यात येईल . असे आश्वासन दिल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला . परंतु राज्य शासनाने दि.28 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन स्पष्ट … Read more

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन देणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.27.03.2023

राज्य शासन सेवेतील कला संचालनाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कला महाविद्यालयांमधील अभ्यागत / तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या मानधनामध्ये सुधारणा करणेबाबत GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वरील नमुद तासिका तत्वावरील उमेदवारास एकाच महिन्यात त्याच्या दर्जाच्या अनुज्ञेय वेतनश्रेणीतील सुरुवातीच्या वेतनश्रेणीच्या रकमेपेक्षा अधिक मानधन अदा केले जाणार नाही याची दक्षता संबंधित कला महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि संचालक , कला संचालनालय यांनी … Read more

राज्यातील NPS कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाहीच ! परंतु ओ पी एस मधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी लागू होतील !

State Employee Old Pension Scheme : राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवरील काही निर्णय बदलण्यात आले होते त्यावर पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या आपल्या मागणी करिता अलीकडे नुकताच संप केला होता. हा संप 14 मार्च 2023 रोजी सुरू झाला आणि जवळपास 21 मार्च 2023 पर्यंत सुरूच राहिला होता. सात दिवस केलेल्या संपामध्ये … Read more