राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.11 एप्रिल 2023 !

राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन मागणीकरीता दि.14 मार्च 2023 ते दि.30 मार्च 2023 या कालावधीत राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले होते , अशा शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत , दि.11 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झाालेला आहे . दिनांक 14 मार्च 2023 ते दि.20 मार्च 2023 या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या … Read more

7 th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांना आली खुशखबर ,महागाई भत्ता 42.3% वाढीबाबत अधिसूचना जारी !

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार , महागाई भत्तामध्ये वाढ करणेबाबतची अधिसुचना राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेली आहे .सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 42.3 टक्क्यांवर जावून पोहोचला आहे .या संदर्भातील सविस्तर अपडेट पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात .. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील कोल इंडियाने अधिसूचना जारी करुन कोळसा कामगारांच्या महागाई भत्तामध्ये दि.01 मार्च 2023 पासून … Read more

अखेर केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ ! वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.09.03.2023

राज्य शासन सेवेतील विकलांग असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजुर करणेबाबत , राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून दि.09 मार्च 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.09 मार्च 2023 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . विकलांग व्यक्तींसाठी अधिनियम 1995 हा अधिनियम अधिक्रमित करुन दिव्यांग व्यक्ती … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तदर्थ पदोन्नती म्हणजे काय ? याबाबत निर्गमित झालेला सुधारित राजपत्र / अधिसुचना !

महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये आधारे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 309 च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दि.21 जून 1982 रोजी अधिसूचित केलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावली व या संदर्भात तदनंतर निर्गमित केलेले सर्व आदेश किंवा अभिलेख अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीमध्ये तदर्थ पदोन्नती बाबत नियम तयार करण्यात आले … Read more

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.03.03.2023

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवापुस्तकविषयक बाबीसंदर्भात E-HRMS प्रणाली विकसित करण्यात आली असून या संदर्भात सामान्‍य प्रशासन विभागाकडून दि.03 मार्च 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . यानुसार आता सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांची डिजिटल सेवा पुस्तके तयार करण्यात येत आहेत . सदर निर्णयांमध्ये सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचित करण्यात … Read more

आनंदाची बातमी : राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या या 14 प्रलंबित मागण्या पुर्ण !

राज्य शासन सेवेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या विविध 14 प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या राज्य शासनाने पुर्ण केलेल्या आहेत . मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये दि.15.02.2023 ते दि.17.02.2023 या कालावधीतील प्राथमिक शिक्षकांच्या अधिवेशाना दरम्यान प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्याचे आश्वासने दिले होते .या प्रलंबित मागण्या राज्य शासनांकडून पुर्ण करण्यात आल्या आहेत . यामध्ये केंद्रप्रमुखांची पदभरती 6 महिन्यात करण्यात येणार आहेत त्याचबरोबर 100 … Read more

राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.20 फेब्रुवारी 2023 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित झालेला महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे वय वर्षे 50/55 वर्ष पुर्ण झाल्यास , अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे सेवेत रहाण्याची पात्रापात्रता आजमिण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे . सदर तरतुदीनुसार अकार्यक्षम अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लोकहिताच्या दृष्टीने मुदतपुर्व सेवानिृत्ती देण्यात येते . राज्य शासन सेवेतील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांची वयाच्या 50/55 … Read more

अखेर राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना दिली मोठी खुशखबर ! सरकारकडुन शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.16.02.2023

राज्य शासनाने राज्यातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे डिसेंबर 2022 च्या वेतनासाठी 223 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याबाबत गृह विभागाकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील गृह विभागांडून दि.16.02.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे डिसेंबर 2022 देय … Read more

कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी चे वेतन / डी.ए थकबाकी व 7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करणेकरीता निधींचे वितरणे करणेबाबत GR निर्गमित !

कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतन , महागाई भत्ता थकबाकी व सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करणेसाठी राज्या शासनांकडून निधीचे वितरणक करण्यात आला आहे . याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.15.02.2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा दि.15.02.2023 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . … Read more

महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन नियमांमध्ये , सुधारणा करणेबाबत वित्त विभागांकडुन अखेर अधिसूचना निर्गमित !

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेत 309 च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित नियम , 2009 मध्ये सुधारणा करण्यात आले आहेत . याबाबत वित्त विभागाकडुन दि.03 फेब्रुवारी 2023 रोजी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे .याबाबतची सविस्तर सुधारती नियमावली पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. या सुधारित नियमांना आता महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित वेतन … Read more