Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !

लाईव्ह मराठी संहिता , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्‍य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दि.04 मे 2023 रोजी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये पहिला शासन निर्णय म्हणजे सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत तर दुसरा शासन निर्णय हा सातवा वेतन आयोग थकबाकी लागु करणे संदर्भातील आहे . राज्य शासन सेवेतील तबलजी व स्वतंत्र … Read more

वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !

लाईव्ह मराठी संहिता , राहुल क्षिरसागर प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन बाबीकरीता सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे मार्च 2023 चे वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता , व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत राज्य शासनांच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.21.04.2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक … Read more

GOOD News : राज्य कर्मचाऱ्यांना 38% वरुन 42 % DA वाढीची तारिख झाली निश्चित !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 38 टक्के वरुन 42 टक्के पर्यंत वाढ करणेबाबत तारिख निश्चित करण्यात आलेली आहे . या संदर्भात राज्य शासनांकडून अधिकृत्त शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित करण्यात येणार आहे . राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने लागु केल्याप्रमाणे डी.ए वाढ लागु करण्यात येणार असून , माहे जानेवारी 2023 पासून डी.ए वाढीचा … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव 4 टक्के डी.ए वाढीला अंतिम स्वरुप ! वाचा आत्ताची सविस्तर अपडेट !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव चार टक्के महागाई भत्ता लागु करणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून अंतिम स्वरुप देण्यात येत आहेत . राज्य शासन सेवेमधील शासकीय , निमशासकीय , जिल्हा परिषदा व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2023 पासून वाढीव 4 टक्के डी.ए चा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे . केंद्र सरकारने … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.11 एप्रिल 2023 !

राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन मागणीकरीता दि.14 मार्च 2023 ते दि.30 मार्च 2023 या कालावधीत राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले होते , अशा शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत , दि.11 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झाालेला आहे . दिनांक 14 मार्च 2023 ते दि.20 मार्च 2023 या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन , मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन लागू करणे संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील राष्ट्रीय पेन्शन योजना / परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे कुटुंब निवृत्तीवेतन ,मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे संदर्भात , वित्त विभाग कडून दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सध्या कार्यरत असलेले … Read more

GR : राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करणे , संदर्भात अखेर घेण्यात आला मोठा निर्णय ! वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित !

महाराष्ट्र शासन सेनेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास , त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्यासंदर्भात वित्त विभाग कडून दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी महत्वपूर्ण शासन … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 4% वाढीव महागाई भत्ता देणेबाबत आत्ताची मंत्रालयीन महत्वपुर्ण अपडेट ! जाणुन घ्या सविस्तर !

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2023 पासून आणखीण चार टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागु करण्यात आलेला आहे , सदरची डी.ए वाढ माहे मार्च महिन्यांपासून प्रत्यक्ष वाढ करणेबाबत केंद्राने महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे . केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव डी.ए अदा करणेबाबत विविध कर्मचारी संघटनांकडून पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे .यामुळे राज्य शासनाच्या वित्त विभागांकडून डी.ए वाढीबाबतचा … Read more

Good News : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय झाले 60 वर्षे ! आता कर्मचाऱ्यांना मिळणार दोन वर्षांची अतिरिक्त सेवा !

केंद्र सरकारच्या अधिनस्त आता सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे होणार आहे . UT चे प्रशासक प्रमुख श्री.बनवारीलाल पुरोहित यांनी चंदीगडमध्ये कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरुन 60 वर्ष करण्यात आले आहेत . देशातील सर्वच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरुन 60 वर्षे करण्यात येणार आहे . सध्या केंद्र सरकारच्या काही कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे 60 वर्षे लागु … Read more

Breaking News : राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याची कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये तब्बल दील लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत . यामध्ये अनेक कर्मचारी सुमारे 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत , तर काही कर्मचारी 10 वर्षांपासून कार्यरत आहेत . तरी देखिल या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम करण्यात आलेल्या नाहीत , बऱ्यांच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला . कंत्राटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन / सुविधा दिल्या … Read more