Good News : राज्य कर्मचाऱ्यांची माही मार्च महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण ! Gr निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च महिन्याचे वेतन देयक अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण करण्यात आले असून , यासंदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कडून दिनांक 10 एप्रिल 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय त्याचबरोबर अनुदानित व मान्यताप्राप्त … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अखेर दि.29 मार्च 2023 रोजी निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय !

राज्य शासन सेवेतील चारही कृषी विद्यापीठे व संलग्न संस्थामधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी वरील सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील व्याज प्रदानाची रक्कम समायोजित करण्याबाबत राज्य शासनाच्या कृषी , पशुसवंर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषी विद्यापीठे व संलग्न संस्थामधील अधिकारी / कर्मचारी … Read more

मोठी खुशखबर : या कर्मचाऱ्यांना मिळणार चक्क तीन वर्षांची वेतन थकबाकी , शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.29.03.2023

राज्य शासनाच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी वेतन अनुदानाची प्रतिपुर्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेसंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून दि.29 मार्च 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सविस्तर शासन निर्णय ( gr ) पुढीलप्रमाणे पाहुयात . बृहन्मंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शिफारस केल्यानुसार सन 2018-19 ते सन 2022-23 मधील पहिल्या , … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन राजपत्र निर्गमित ! दि.28 मार्च 2023

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतानुसार , कर्मचाऱ्यांचा प्रवर्ग ठरविण्याबाबत महाराष्ट शासनाकडून दि.24 मार्च 2023 रोजी शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून महाराष्ट्र शासन राजपत्र निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील सविस्तर राजपत्र पुढीलप्रमाणे पाहुयात . महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी विनियमन अधिनियम नुसार , कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेनुसार प्रवर्ग निश्चित करण्यात आलेले आहे .यामध्ये प्रवर्ग क मध्ये … Read more

मोठी बातमी : संपाच्या अनुषंगाने राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करणे संदर्भात , वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.14.03.2023

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना पेन्शन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून दि.14 मार्च 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . पेन्शन संदर्भातील सविस्तर GR पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये दि.05.11.2005 रोजी अथवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागु करण्यात … Read more

संपामध्ये सहभागी झाल्यास वेतन कपातीसह कर्मचाऱ्यावर होणार या प्रकारच्या कडक कार्यवाही ! शासन निर्णय निर्गमित, GR दि. 13 मार्च 2023

दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलन संदर्भात करावयाची कारवाई संदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झालेला आहे .संपा संदर्भातील निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक पुढील प्रमाणे पाहूया .. बृहमुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तदर्थ पदोन्नती म्हणजे काय ? याबाबत निर्गमित झालेला सुधारित राजपत्र / अधिसुचना !

महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये आधारे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 309 च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दि.21 जून 1982 रोजी अधिसूचित केलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावली व या संदर्भात तदनंतर निर्गमित केलेले सर्व आदेश किंवा अभिलेख अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीमध्ये तदर्थ पदोन्नती बाबत नियम तयार करण्यात आले … Read more

Good News : राज्य कर्मचाऱ्यांना लाड समितीनुसार सुधारित तरतुदी लागू ! मोठा लाभ मिळणार !

जे कर्मचारी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या व्याख्येत बसत आहेत अशा सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड समितीच्या सर्व शिफारसी लागू करण्यात येतील. असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे कोणतेही पद असेल पण त्याला शासन सफाई संबंधित काम देत असेल तर त्यावेळी अशा कर्मचाऱ्यांना सफाई कर्मचारी संबोधण्यात येईल. डोक्यावरून मालाची वाहतूक करत असणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ह्या नोकरीत प्राधान्य … Read more

Big Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी ! राज्य कर्मचाऱ्यांचा मोठा इशारा !

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांच्या वतीने राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसाठी दिनांक 14 मार्च 2023 पासून संपूर्ण राज्यांमध्ये बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे .या संपामध्ये राज्यातील बहुतांश संघटना सहभाग घेणार आहेत . जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासनाला वेळोवेळी निवेदन … Read more

7 व्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अनुज्ञेय करणेबाबतचा वित्त विभागाचा सुधारित शासन निर्णय !

सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत वित्त विभागाकडून दि.02 मार्च 2019 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .वित्‍त विभागाकडून या संदर्भात दि.02.03.2019 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे सविस्तर पाहुयात . 7 व्या वेतन आयोगांमध्ये 3 लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही वेतन मॅक्ट्रीक्समधील एस 20 पर्यंत वेतन … Read more