Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !

लाईव्ह मराठी संहिता , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्‍य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दि.04 मे 2023 रोजी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये पहिला शासन निर्णय म्हणजे सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत तर दुसरा शासन निर्णय हा सातवा वेतन आयोग थकबाकी लागु करणे संदर्भातील आहे . राज्य शासन सेवेतील तबलजी व स्वतंत्र … Read more

वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !

लाईव्ह मराठी संहिता , राहुल क्षिरसागर प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन बाबीकरीता सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे मार्च 2023 चे वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता , व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत राज्य शासनांच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.21.04.2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक … Read more

Good News : राज्य कर्मचाऱ्यांची माही मार्च महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण ! Gr निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च महिन्याचे वेतन देयक अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण करण्यात आले असून , यासंदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कडून दिनांक 10 एप्रिल 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय त्याचबरोबर अनुदानित व मान्यताप्राप्त … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.11 एप्रिल 2023 !

राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन मागणीकरीता दि.14 मार्च 2023 ते दि.30 मार्च 2023 या कालावधीत राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले होते , अशा शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत , दि.11 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झाालेला आहे . दिनांक 14 मार्च 2023 ते दि.20 मार्च 2023 या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन , मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन लागू करणे संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील राष्ट्रीय पेन्शन योजना / परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे कुटुंब निवृत्तीवेतन ,मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे संदर्भात , वित्त विभाग कडून दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सध्या कार्यरत असलेले … Read more

GR : राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करणे , संदर्भात अखेर घेण्यात आला मोठा निर्णय ! वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित !

महाराष्ट्र शासन सेनेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास , त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्यासंदर्भात वित्त विभाग कडून दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी महत्वपूर्ण शासन … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अखेर दि.29 मार्च 2023 रोजी निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय !

राज्य शासन सेवेतील चारही कृषी विद्यापीठे व संलग्न संस्थामधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी वरील सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील व्याज प्रदानाची रक्कम समायोजित करण्याबाबत राज्य शासनाच्या कृषी , पशुसवंर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषी विद्यापीठे व संलग्न संस्थामधील अधिकारी / कर्मचारी … Read more

मोठी खुशखबर : या कर्मचाऱ्यांना मिळणार चक्क तीन वर्षांची वेतन थकबाकी , शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.29.03.2023

राज्य शासनाच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी वेतन अनुदानाची प्रतिपुर्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेसंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून दि.29 मार्च 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सविस्तर शासन निर्णय ( gr ) पुढीलप्रमाणे पाहुयात . बृहन्मंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शिफारस केल्यानुसार सन 2018-19 ते सन 2022-23 मधील पहिल्या , … Read more

Breaking News : संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत धक्कादायक शासन निर्णय निर्गमित !

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेला शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे . सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन राजपत्र निर्गमित ! दि.28 मार्च 2023

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतानुसार , कर्मचाऱ्यांचा प्रवर्ग ठरविण्याबाबत महाराष्ट शासनाकडून दि.24 मार्च 2023 रोजी शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून महाराष्ट्र शासन राजपत्र निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील सविस्तर राजपत्र पुढीलप्रमाणे पाहुयात . महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी विनियमन अधिनियम नुसार , कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेनुसार प्रवर्ग निश्चित करण्यात आलेले आहे .यामध्ये प्रवर्ग क मध्ये … Read more