Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !

लाईव्ह मराठी संहिता , संगिता पवार प्रतिनिधी : Employee News :  महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन सोबत सेवानिवृत्तीची वय वाढविण्याबाबत अभ्यास समितीस तज्ञांकडून सल्ला देण्यात आला आहे . यानुसार सेवानिवृत्तीचे वय हे 65 वर्षे करणेबाबत तज्ञांकडून मत मांडण्यात आले आहेत . महाराष्ट्र राज्‍य … Read more

Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !

लाईव्ह मराठी संहिता , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्‍य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दि.04 मे 2023 रोजी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये पहिला शासन निर्णय म्हणजे सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत तर दुसरा शासन निर्णय हा सातवा वेतन आयोग थकबाकी लागु करणे संदर्भातील आहे . राज्य शासन सेवेतील तबलजी व स्वतंत्र … Read more

Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !

लाईव्ह मराठी संहिता ,प्रणिता पवार प्रतिनिधी : राज्य शासन सेवेतील सरकारी वकील यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकारणाने मोठा महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे . या संदर्भातील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने दिलेला सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. राज्य शासन सेवेतील 13 सरकारी वकिलांची नियुक्ती दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 नंतर होवुनही त्यांना जुनी पेन्शन … Read more

वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !

लाईव्ह मराठी संहिता , राहुल क्षिरसागर प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन बाबीकरीता सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे मार्च 2023 चे वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता , व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत राज्य शासनांच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.21.04.2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती नियमांमध्ये सुधारणा आता सेवानिवृत्ती दिनांकापुर्वीच देण्यात येणार सेवानिवृत्ती !

मुंबई प्रतिनिधी , राहुल पवार : राज्य शासन सेवेतील अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आता राज्य शासनांकडून कड कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येणार आहेत . अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य शासनांच्या सेवानिवयमांनुसार जनतेच्या हिताचा विचार करता मुदतपुर्व सेवानिवृत्तीची तरतुद करण्यात आलेली आहे . परंतु या नियमांचे काठेकोरपणे पालन करण्यात येत नव्हते , परंतु आता राज्य शासनांकडून कठोर कार्यवाही करण्यात … Read more

GOOD News : राज्य कर्मचाऱ्यांना 38% वरुन 42 % DA वाढीची तारिख झाली निश्चित !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 38 टक्के वरुन 42 टक्के पर्यंत वाढ करणेबाबत तारिख निश्चित करण्यात आलेली आहे . या संदर्भात राज्य शासनांकडून अधिकृत्त शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित करण्यात येणार आहे . राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने लागु केल्याप्रमाणे डी.ए वाढ लागु करण्यात येणार असून , माहे जानेवारी 2023 पासून डी.ए वाढीचा … Read more

Good News : राज्य कर्मचाऱ्यांची माही मार्च महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण ! Gr निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च महिन्याचे वेतन देयक अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण करण्यात आले असून , यासंदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कडून दिनांक 10 एप्रिल 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय त्याचबरोबर अनुदानित व मान्यताप्राप्त … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव 4 टक्के डी.ए वाढीला अंतिम स्वरुप ! वाचा आत्ताची सविस्तर अपडेट !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव चार टक्के महागाई भत्ता लागु करणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून अंतिम स्वरुप देण्यात येत आहेत . राज्य शासन सेवेमधील शासकीय , निमशासकीय , जिल्हा परिषदा व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2023 पासून वाढीव 4 टक्के डी.ए चा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे . केंद्र सरकारने … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.11 एप्रिल 2023 !

राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन मागणीकरीता दि.14 मार्च 2023 ते दि.30 मार्च 2023 या कालावधीत राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले होते , अशा शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत , दि.11 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झाालेला आहे . दिनांक 14 मार्च 2023 ते दि.20 मार्च 2023 या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन , मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन लागू करणे संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील राष्ट्रीय पेन्शन योजना / परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे कुटुंब निवृत्तीवेतन ,मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे संदर्भात , वित्त विभाग कडून दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सध्या कार्यरत असलेले … Read more