अखेर राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना दिली मोठी खुशखबर ! सरकारकडुन शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.16.02.2023

Spread the love

राज्य शासनाने राज्यातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे डिसेंबर 2022 च्या वेतनासाठी 223 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याबाबत गृह विभागाकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील गृह विभागांडून दि.16.02.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे डिसेंबर 2022 देय जानेवारी 2023 च्या वेतनासाठी सन 2022-23 मध्ये गृह विभागाच्या 20410018 -33 अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखाली 223 कोटी एवढी रक्कम रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे .सदर रुपये 223 कोटी हा खर्च सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .

सदरची निधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता खर्ची टाकण्यासाठी , परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून , त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्कम आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडून माहे डिसेंबर 2022 देय जानेवारी 2023 चे वेतन अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात यावा अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती , सदर मागणींच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्यात आली आहे .

या संदर्भातील गह विभागाचा दि.16.02.2023 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment