आता नविन वेतन आयोग लागु होणार नाही ? 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ ! उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीमध्ये देखिल सुधारणा !

Spread the love

राज्य शासन सेवेतील तब्बल 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा करणेबाबत वित्त विभागाकडून दि.13.02.2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .त्याचबरोबर उर्वरित कर्मचाऱ्यांना देखिल सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे , यावरुन राज्य कर्मचाऱ्यांना नवा वेतन आयोग लागु होणार कि नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे .

कारण बक्षी समिती खंड – 2 मधील त्रुटी आढळून आलेल्या पदांच्यावेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत , परंतु अनेक पदांकडे यामध्ये दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहेत . केवळ 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रुटीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत .यामुळे राज्य शासाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त 200 कोटी रुपयांचा भार पडत आहे .

सदर बक्षी समिती खंड – 2 मध्ये अनेक वेतनश्रुटी असणाऱ्या पदांचा समावेश नसला तरी संवर्ग अ व ब मधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे . सदर सुधारित वेतनश्रेणी कर्मचाऱ्यांना सन 2016 पासून लागु होणार आहेत .

नवा वेतन आयोग लागु होणार ?

सदर वेतन सुधारणा केवळ सातव्या वेतन आयोगानुसार त्रुटी आढळून आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्येच सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत . यामुळे सदरची वेतनसुधारणा ही नविन वेतन आयोग नसल्याने , कर्मचाऱ्यांना नविन वेतन आयोग / आठवा वेतन आयोग लागु होईल .

कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment