Da Arrears : 18 महिने कालावधीतील डी.ए थकबाकीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय ! 18 महिन्यांची DA थकबाकीची रक्कम 8 हप्त्यांमध्ये मिळणार …

Spread the love

7 th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मागील कोरोना कालावधीमधील महागाई भत्ता थकबाकी रक्कमेबाबत सरकारकडुन मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे .कोरोना काळामधील महागाई भत्ता थकबाकी रक्कम मिळावी अशी कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी करण्यात येत असल्याने , दि.01 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या अर्थसंकल्पात याबाबत मोठी तरतुद होवू शकते .

कर्मचाऱ्यांना 18 महीने कालावधीमधील डी.ए थकबाकीची रक्कम 8 हफ्त्यात मिळणार असल्याचे माहिती समोर येत आहे .अर्थसंकल्पाचे औचित्य साधून कामगार युनियने 18 महीने कालावधीचे  डी.ए थकबाकी रक्कम मिळावी या मागणीवर जोर धरत असल्याने , अर्थसंकल्पात याबाबत विशेष तरतुद होण्याची शक्यता आहे .

अर्थसंकल्पात डी.ए वाढीसाठी देखिल तरतुद –

केंद्र सरकारकडुन कर्मचाऱ्यांना 01 जानेवारी 2023 पासुन आणखीण तीन टक्के महागाई भत्ता वाढीकरीता आवश्यक निधींची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याने , केंद्रीय सरकारी कर्मचारी त्याचबरोबर पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे .सदरचा वाढीव महागाई भत्ता फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2023 पासून प्रत्यक्ष रोखीने लागु करण्यात येईल .

सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियिमत अपटेड करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा .

Leave a Comment